Year: 2019


 • Opzegging van de arbeidsovereenkomst

  Voordat de arbeidsovereenkomst is begonnen De arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd nog voordat de dienstbetrekking daadwerkelijk is begonnen. Om een opzegging echter regelmatig te doen zijn, zal in beginsel de geldende […]

 • Voorwaardelijke en gedeeltelijke opzegging

  Een voorwaarde is dan wel dat hij hierdoor geen nadeel van belang ondervindt (zie art. 3:35 BW). Het komt nog wel eens voor dat een arbeidsovereenkomst onder voorwaarde wordt opgezegd. Een […]

 • Langlopende dienstbetrekkingen

  Met name als het gaat om langlopende dienstbetrekkingen. De werkgever zal het dus goed moeten onderbouwen. In het verzoek moet worden aangegeven de verstoring blijkt en welke pogingen de werkgever heeft ondernomen […]

 • De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

  De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.’ Ook is een werknemer arbeidsgehandicapt als hem voorzieningen zijn getroffen tot behoud, herstel of ter bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid. Tot slot is […]

 • Persoonsgebonden motieven

  Of ontslag al dan niet redelijk is zullen de mogelijkheden en belangen van de betrokken werkgever en werknemer in aanmerking moeten worden genomen. Daarbij spelen zaken een rol als bijvoorbeeld […]

 • Ontslag

  Uit hoofde van goed werkgeverschap als bedoeld in art. 7:611 Burgerlijk Wetboek mag dergelijke volgorde ook van de werkgever worden verlangd. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen, die in eerste instantie […]